موزه صدفها/Seashell Museum/متحف الحلزونيّات

گنجینه ای بی نظیر از 2000 صدف و موجودات دریایی

A unique treasure of 2000 seashells and sea creatures

خزانة فريدة من نوعها لـ 2000 محار وأحياء بحرية.

 

 

اين موزه يكي از نادرترين مجموعه ها در خاورميانه بوده و داراي بيش از 2000 نمونه از 800 گونه مختلف مي باشد كه از آب هاي سراسر دنيا طي 25 سال متمادي گرد آوري شده است . 

This museum is one of the rarest collections in the Middle East and has more than 2,000 specimens of 800 different species collected from waters around the world for 25 years.

يعدّ هذا المتحف من أندر المجموعات في الشرق الأوسط ويتضمن على ما يبلغ على 2000 نموذج من 800  نوع من الأنواع المختلفة التي تمّ تكديسها طيلة  25 سنة متوالية.      کد محتوا 34199

برچسب ها