در این درخواست در صورت وجود ایستگاه زباله در محله ، شهروندان میتوانند اعلام مشکل نموده و پس از بازدید و انجام فرآیند مربوطه اقدامات جهت حذف صورت میگیرد که حذف نهایی به همکاری ساکنین محله بستگی دارد.

لطفا اینجا را کلیک نمایید

کد محتوا: 33855

برچسب‌ها