مشخصات کلی

محمد مقدم فر
مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
پنجشنبه, 06 خرداد 1400, 16:09

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 33684

برچسب ها