06 خرداد 1400 - 15:07

ردیف

نام اشیاء

مشخصات

تاریخ تحویل به حراست

توضیحات

1

گوشی نوکیا ساده مشکی

 

1400/01/05

 

2

کارت ملی

 ابراهیم یزدانی باغملکی

1400/02/25

 

3

کارت ملی

هادی بختیاری

1400/03/25

 

4

شناسنامه

محمدرضا عباسی

1400/03/27

 

5

پایان خدمت

محسن سلطانی

1400/04/27

 

6

دفترچه بیمه

فردوس محمدی

1400/05/05

 

7

دفترچه بیمه

سیدباقر موسوی محجوب

1400/05/05

 

8

کارت ملی

فاطمه قبادی

1400/07/26

 

9

کارت ملی

صغرا امینی جوشقانی

1400/08/11

 

10

پوشه سبز رنگ حاوی مدارک چشم پزشکی

فاطمه شاه سمند

1400/08/11

 

11

گوشی سامسونگ گلکسی M30

 

1400/08/22

 

12

کارت ملی

سلمان عباسی

1400/08/23

 

 
کد محتوا: 33678

برچسب‌ها