سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در جهت تحقق شعار برنامه ۱۴۰۵ اصفهان که بر زیست‌پذیر بودن اصفهان تاکید می‌کند، قدم‌های بزرگ و مؤثری برداشته است؛ پروژه‌های متعدد و متنوعی که در این سازمان و در زمینه‌های مختلف زیرساختی اجرایی فرهنگی و اجتماعی آغاز شده، از همین هدف پیروی کرده است.کد محتوا 33423

برچسب ها