اقدامات عمرانی و خدمات شهری در دومحل چهارباغ عباسی و میدان امام ره

اقدامات عمرانی چهارباغ و میدان امام همچنین اقدامات خدمات شهری شامل مبلمان شهری و کاشت انواع گل و فضای سبز در چهارباغ همچنین تعویض نورپردازی و آبنمای میدان امام رهکد محتوا 33148

برچسب ها