25 اردیبهشت 1400 - 13:44

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در تمامی بخش های متمرکز و حاشیه ای حوزه آتش نشانی و ایمنی بخصوص در مباحث تخصصی تجهیزات، علت یابی حریق و حوادث، پیشگیری، آموزش و عملیات و ... فعالیت می کند.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در تمامی بخش های متمرکز و حاشیه ای حوزه آتش نشانی و ایمنی بخصوص در مباحث تخصصی تجهیزات، علت یابی حریق و حوادث، پیشگیری، آموزش و عملیات و ... فعالیت می کند.

آدرس: 
اصفهان، خیابان بزرگمهر، ابتدای خیابان سلمان فارسی
تلفن: 
03132647620
کد محتوا 33021

برچسب ها