25 اردیبهشت 1400 - 11:49

سازمان سرمايه گذاري ومشاركتهاي مردمي شهرداري اصفهان در راستاي مديريت واحد سرمايه گذاري در شهرداري اصفهان وبا هدف اصلي ايجاد امكان سازنده و مثبت با بخش خصوصي توانمند و در قالب برنامه هاي توسعه گرايانه ي شهردار محترم اصفهان مبني بر استفاده از تمام ظرفيت هاي بخش خصوصي در مسير اجراي پروژه هاي شهري گام بر مي دارد.

سازمان سرمايه گذاري ومشاركتهاي مردمي شهرداري اصفهان در راستاي مديريت واحد سرمايه گذاري در شهرداري اصفهان وبا هدف اصلي ايجاد امكان سازنده و مثبت با بخش خصوصي توانمند و در قالب برنامه هاي توسعه گرايانه ي شهردار محترم اصفهان مبني بر استفاده از تمام ظرفيت هاي بخش خصوصي در مسير اجراي پروژه هاي شهري گام بر مي دارد.

در همين راستا مديريت سرمايه گذاري ومشاركتهاي اصفهان به استناد مصوبه شماره 4183/28 مورخ 83/10/16 شوراي اسلامي  شهر اصفهان تشكيل و پيگيري و انعقاد قراردادهاي مشاركتي را براساس مصوبات شوراي عالي سرمايه گذاري و مشاركت به اين مديريت واگذار گرديد. با اين وجود باتوجه به اهميت جايگاه سرمايه گذاري ومشاركت در توسعه پايدار شهري در ساختار جديد شهرداري اصفهان اين مديريت به سازمان تبديل گرديد ودر سال 1396 با ابلاغ شهردار محترم اصفهان سازمان سرمايه گذاري ومشاركتهاي مردمي شهرداري اصفهان تاسيس شد. رسالت اصلي اين سازمان ايجاد بستر مناسب براي جذب بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي متنوع شهري در حوزه هاي مختلف مي باشد همچنين افزايش درآمدهاي پايدار شهرداري با مشاركت بخش خصوصي با بهره گيري از ظرفيت هاي گسترده اقتصادي شهر از ديگر اهداف راهبردي اين سازمان است.

آدرس: 
اصفهان، بوستان سعدی، مقابل صداوسیما، طبقه فوقانی بانک ملت، شماره۲۸
شماره فکس: 
۳۶۲۸۷۱۱۹(۳۱)۹۸+
تلفن: 
۳۶۲۸۷۱۲۰(۳۱)۹۸+
راه های ارتباطی ما: 
کد محتوا 33010

برچسب ها