15 اردیبهشت 1400 - 19:22

اقدامات پژوهشی سازمان مدیریت پسماند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان فعالیت های پژوهشی را همسو با فعالیت های اجرایی خود پیش می برد تا بر مبنای این فعالیت ها بتوان مدیریت پسماندها را بهینه سازی و به روز کرد. در این راستا پس از مطالعات گسترده و بررسی ها متععدد، اجرای برخی پروژه های مبتنی بر فناوری در دستور کار قرار گرفته که از آن جمله می توان به هاضم بی هوازی به عنوان یکی از تکنولوژی های موثر در مدیریت پسماندهای آلی اشاره کرد. این پروژه به روش نیمه خشک پسماند آلی را طی فرآیندی پردازش نموده و پس از سپری شدن زمان مشخص، بیو گاز و کود کمپوست به عنوان خروجی این دستگاه تولید   می شوند. از جمله مزایای هاضم بیهوازی می توان به افزایش بازدهی پردازش پسماند، کاهش شیرابه تولیدی و کاهش بوی نامطبوع اشاره کرد. این پروژه هم اکنون در مرحله پایلوت با ظرفیت 30 کیلوگرم قرار دارد و در فاز بعدی نمونه 20 تنی آن راه اندازی خواهد شد. پیرولیز پروژه دیگری است که با هدف پردازش بخش غیرآلی (ریجکت) طراحی و قرارداد فاز اول آن منعقد شده و هدف از اجرای آن تولید مواد سوختی از هیدروکربن موجود در پسماندهای غیرآلی است. علاوه بر این 2 پروژه فعالیت های دیگری در حوزه مطالعات و اجرا با رویکرد فناورانه صورت گرفته که از آن جمله می توان به طرح زباله سوز بیمارستانی، سامانه مدیریت یکپارچه پسماندهای ساختمانی، اپلیکیشن جامع مدیریت پسماند و تصفیه شیرابه اشاره کرد.

مراحل ارایه خدمت
کد محتوا: 32355

برچسب‌ها