اصلاح و بهینه‌سازی نورپردازی میدان امام خمینی(ره)

توسط شهرداری اصفهان و بعد از ۳۰ سال فرسودگی تجهیزات روشنایی این میدان تاریخی انجام شد.  

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان دراین باره گفت: اصلاح و بهینه سازی نورپردازی مجموعه تاریخی میدان نقش جهان با هماهنگی کامل اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، همچنین دفتر نمایندگی سازمان یونسکو در میدان انجام شده و کلیه ملاحظات فنی از جمله عدم هرگونه دخل و تصرف در اصل بنا در نظر گرفته شده است.

حسین امیری با اشاره به جایگاه جهانی میدان نقش جهان گفت: لزوم اصلاح نورپردازی این اثر بزرگ جهانی احساس می شد به همین دلیل اصلاح و بهینه سازی نورپردازی این میدان در سه فاز در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفت. فاز اول نورپردازی ابنیه تاریخی شامل مسجد امام، مسجد شیخ لطف الله و کاخ عالی قاپو بود که با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال از اعتبارات منطقه ۳ شهرداری اصفهان با طراحی مدیریت بهینه سازی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان انجام گرفت. فاز دوم اصلاح روشنایی کف میدان همچنین افزایش میزان شدت روشنایی کف میدان بود. 

وی ادامه داد: در فاز سوم نورپردازی سر در مغازه ها همچنین غرفه های اطراف طبقه فوقانی میدان نقش جهان انجام گرفت. در این پروژه که با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از اعتبارات منطقه ۳ و همچنین با طراحی مدیریت بهینه سازی حوزه معاونت خدمات شهری انجام گرفت، کلیه مغازه ها نسبت به حذف پروژکتورها و لامپ های آویز اقدام کردند. در این فاز از پروژه، ضمن ایمن سازی شبکه توزیع برق و تابلوهای برق نسبت به بازسازی تجهیزات الکتریکی نیز اقدام شد تا هیچ گونه خطری وجود نداشته باشد.  

وی تاکید کرد:کلیه مراحل طراحی و انتخاب تجهیزات جهت نورپردازی این مجموعه ثبت جهانی با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همچنین دفتر نمایندگی سازمان یونسکو در میدان امام خمینی، سازمان زیباسازی و کلیه کارشناسان ذیربط انجام گرفت. کلیه ملاحظات فنی از جمله عدم هرگونه دخل و تصرف در اصل بنا، عدم وجود هرگونه پروژکتور یا منبع نوری مضر و نازیبا و همچنین ایمنی تاسیسات الکتریکی در نظر گرفته شده است. 

شایان ذکر است این اقدام بعد از حدود ۳۰ سال فرسودگی تجهیزات روشنایی و نورپردازی قبلی انجام گرفته است. کد محتوا 30925

برچسب ها