بازدید شهردار اصفهان از مسیرهای دوچرخه سواری منطقه 12

دکتر نوروزی از مسیرهای دوچرخه سواری منطقه 12  بازدید کردند.

دکتر نوروزی شهردار اصفهان به همراه مدیر منطقه 12 از مسیرهای دوچرخه سواری بهره برداری شده و در دست احداث منطقه 12 بازدید کردند. کد محتوا 30851

برچسب ها