اولویت منافع جمعی نسبت به منافع فردی در سازمان های مردم نهاد

 

مدیرعامل و جمعی از مسئولین و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اعضای هیئت مدیره جمعیت پیام سبز اصفهان دیدار و پیرامون موضوعات و مسائل مرتبط با حوزه مدیریت پسماند، چالش ها و نقاط امیدبخش پیش رو، گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش صاحب نیوز؛ رحیم محمدی؛ مدیرعامل سازمان  ضمن مثبت ارزیابی کردن روند فعالیت های زیست محیطی در سازمان های مردم نهاد و ارج نهادن به دغدغه های آن ها در این راستا، اظهار کرد: مهم ترین عامل اثربخشی و مقبولیت فعالیت ها در سازمان های مردم نهاد انگیزه ای است که از حس مسئولیت اجتماعی سرچشمه می گیرد و می تواند با تأثیرگذاری بر عمق نگرش مردم، موجب تغییر رفتار شود.

وی ادامه داد: در برهه زمانی کنونی سازمان های مردم نهاد نقشی تاریخی دارند و می توانند با رصد و تحلیل تغییرات اجتماعی و مشکلات و چالش های جامعه و استخراج اولویت ها، نقشی مهم در بهبود شرایط و کمک به مردم داشته باشند.

محمدی مهم ترین کارکرد سازمان های مردم نهاد را تحکیم مفهوم جمع گرایی به جای فردگرایی دانسته و بیان کرد: سازمان های مردم نهاد با اهمیت دادن به منافع جمعی در برابر منافع فردی، مسیر حرکت به سمت توسعه را هموار می کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به ظرفیت فرهنگی نهفته در سازمان های مردم نهاد، بیان کرد: این سازمان ها می توانند نگرش مردم را نسبت به کار جمعی تغییر دهند و آن ها را برای فعالیت در مسیر منافع عمومی ترغیب کنند.

محمدی با اشاره به این که فعالیت های سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر افزایش نقش شهروندان و جلب مشارکت آن ها متمرکز شده است، توضیح داد: اجتناب، کاهش و بازمصرف سه سطح مهم و اولویت دار در هرم مدیریت پسماند هستند که هر سه بر نقش شهروند و رفتار او در مواجهه با پسماندها دلالت دارند و اگر در فرآیندهای فرهنگی و آموزشی بتوانیم این رفتار را به نحو مطلوب تغییر دهیم، شاهد کاهش هزینه و جلوگیری از اتلاف منابع در سطوح بعدی شامل بازیافت و دفن باشیم.کد محتوا 30466

برچسب ها