اجرای مجموعه برنامه های فرهنگی و آموزشی در مجموعه فروشگاه های کوثر اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: مجموعه برنامه های آموزشی و فرهنگی در مجموعه فروشگاه های کوثر شهرداری اصفهان به مدت یک ماه اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رحیم محمدی بیان داشت: سازمان مدیریت پسماند با اذعان به وظیفه ذاتی خود در زمینه مدیریت محیط زیست، از روز هوای پاک به مدت یک ماه برنامه هایی را در فروشگاه های کوثر مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان کرده است.

وی اضافه کرد: در این راستا برنامه هایی در حوزه پسماند طراحی شده که از 29 دیماه به مناسبت روز هوای پاک شروع شده است که این برنامه ها شامل اجرای برنامه توزیع جعبه های ایمن و نصب پوسترهای آموزشی در فروشگاه های کوثر مناطق 15 گانه شهر اصفهان به همراه آموزش شهروندان به صورت چهره به چهره است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان هدف از اجرای این برنامه ها را، حساسیت زایی نسبت به محیط زیست و جلب توجه شهروندان برای مشارکت جویی عنوان کرده و افزود: شهروندی که نسبت به مقوله پسماند به عنوان یکی از ابعاد مدیریت محیط زیست آگاه و حساس باشد، بدون شک نسبت به مباحث مربوط به آلودگی هوا نیز حساس خواهد بود و موارد و نکات مربوط به آن را هم رعایت خواهد کرد چون به داشتن محیط زیستی سالم برای آیندگان می اندیشد.کد محتوا 29639