تلاش برای جاری سازی روح تعالی سازمانی در عملکردهای سازمان مدیریت پسماند

فرشاد مستاجران با اعلام این خبر توضیح داد: سازمان مدیریت پسماند به طور مستمر فعالیت بر اساس معیارهای تعالی سازمان را در دستور کار خود قرار داده و با این رویکرد اقدامات خود را پیش می برد تا بتواند به اهداف و چشم اندازهای خود مطابق با الگوی تعالی سازمانی نزدیک تر شود.

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری نشست های درون سازمانی با هدف آمادگی برای ارزیابی تعالی سازمان مدیریت پسماند خبر داد.

فرشاد مستاجران با اعلام این خبر توضیح داد: سازمان مدیریت پسماند به طور مستمر فعالیت بر اساس معیارهای تعالی سازمان را در دستور کار خود قرار داده و با این رویکرد اقدامات خود را پیش می برد تا بتواند به اهداف و چشم اندازهای خود مطابق با الگوی تعالی سازمانی نزدیک تر شود.

وی ادامه داد: این سازمان همچنین از آغاز نشست های مرتبط با تعالی نیز سازمان ضمن حضور مستمر در جلسات، در زمینه انطباق کلیه فعالیت های خود با شاخص های تعالی سازمانی تلاش کرده است.

مستاجران با اشاره به کسب تقدیرنامه دوستاره در سال گذشته توسط این سازمان، توضیح داد: در سال جاری تلاش ما بر این بوده تا تمرکز بیشتری بر موضوع تعالی سازمانی داشته باشیم و فعالیت ها و اقدامات سازمانی را بیش از گذشته بر شاخص استاندارد تعیین شده استوار کنیم که تدوین نقشه راه سازمان و بخش بندی کلیه فعالیت ها در این مسیرهای استاندارد گویای حسن توجه این سازمان به موضوع تعالی سازمانی است.

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به توجیه و همراه سازی کلیه پرسنل سازمان در واحدهای مختلف با روند تعالی سازمانی، اضافه کرد: تلاش شده تا روح تعالی سازمانی در عملکرد بخش ها و واحدهای مختلف سازمان جاری شود تا بتوان با انجام کلیه فرآیندها و رویه ها در قالب استاندارد، به نتایج مطلوب در حوزه های کاری رسید.

وی با اشاره به پایان ارزیابی سازمان به عنوان زیرمجموعه معاونت خدمات شهری، تصریح کرد: ارزیابی سازمان مدیریت پسماند به صورت مستقل در روزهای یکشنبه و دوشنبه پنجم و ششم بهمن ماه سال جاری و با حضور تیم های تخصصی ارزیابی صورت می گیرد و مسئولان و کارشناسان حوزه های مختلف در این دوروز پاسخگوی پرسش های ارزیابان خواهند بود.کد محتوا 29638

برچسب ها