مشخصات کلی

غلامعلی فیض اللهی
مدیرکل امور حقوقي و قراردادهاي شهرداري اصفهان
پنجشنبه, 09 بهمن 1399, 12:20

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل امور حقوقي و قراردادهاي شهرداري اصفهان 1399 درحال خدمت
کد محتوا 29566

برچسب ها