مشخصات کلی

محمد فیض
مدیرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان
پنجشنبه, 09 بهمن 1399, 12:12

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان 1398 درحال خدمت
کد محتوا 29564

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان