مشخصات کلی

محمد مجیری
  • محمد مجیری
  • مدیرعامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري اصفهان
  • پنجشنبه, 09 بهمن 1399, 12:09

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري اصفهان 1397 درحال خدمت
کد محتوا 29563

برچسب ها