مشخصات کلی

محمد مجیری
  • محمد مجیری
  • مدیرعامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري اصفهان
  • یکشنبه, 30 آبان 1400, 09:38

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري اصفهان 1397 1400
کد محتوا 29563

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان