آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه پسماند با هدف اعتمادسازی شهروندان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان جلب مشارکت و تقویت مشارکت‌جویی شهروندان را سرفصلی مهم در فرآیند آموزش دانست و گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه پسماند باید به گونه‌ای باشد که اعتماد شهروندان به مدیریت شهری را تقویت کند.

رحیم محمدی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، با اشاره به فعالیت کارگروه فرهنگی مدیریت پسماند، اظهار کرد: تشکیل این کارگروه سبب شکل گیری و هم افزایی با مجموعه‌های ذی نفع در حوزه مدیریت پسماند است و همکاری میان مجموعه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ شهروندی را تقویت می‌کند تا بتوانیم بر این اساس در زمینه‌هایی مانند اجتناب از تولید پسماند و کاهش آن گام برداریم چرا که این سطوح از آموزش مستقیماً به نقش شهروندان اشاره دارد و بر بهبود فرآیندهای مدیریت پسماند تأثیر چندین برابری می‌گذارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان دانش ذخیره شده و تجربه زیسته را از جمله سرمایه‌های ارزشمند در سازمان مدیریت پسماند دانست و تصریح کرد: حوزه فرهنگ و آموزش به دلیل پویا بودن و نیاز دائم داشتن به‌روزرسانی، نیازمند کار بیشتری است.

وی ادامه داد: معتقدیم که این اقدامات برای حصول نتیجه به زمان نیاز دارد و در این حوزه باید صبور بود و نمی‌توان به مثابه اقدامات عمرانی و خدماتی انتظار حصول نتیجه در زمان کوتاهی را داشت، اما می‌توان از ظرفیت‌های گسترده سازمان مانند زیرساخت‌های شهری، نیروی انسانی، امکانات و منابع موجود بهره برد و با آغاز موج فرهنگی، به تدریج نتایج مطلوب را به دست آورد.

محمدی جلب مشارکت و تقویت مشارکت‌جویی شهروندان را سرفصلی مهم در فرآیند آموزش دانست و گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه پسماند باید به گونه‌ای باشد که اعتماد شهروندان به مدیریت شهری را تقویت کند تا بر این اساس بتوانیم مفاهیم آموزشی و فرهنگی مناسب شهروندان را به سمت اجرایی شدن هدایت کنیم.

وی افزود: در این میان همکاری میان سازمان‌های مختلف برای رسیدن به یک مدل مفهومی و همچنین به کارگیری سه ضلع مهم مشارکت شامل دانشگاه، آموزش و پرورش و سمن‌ها حائز اهمیت است.کد محتوا 26982

برچسب ها