مسعود بنده خدا | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-09-16 11:43
  • كد محتوا:25681

مشخصات کلی

مسعود بنده خدا
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان
1399/09/16 11:44

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمعاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان1399درحال خدمت