طرح مطالعاتی ساماندهی و توسعه آرامستان باغ رضوان در دستور کار

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: طرح مطالعاتی ساماندهی، بهینه‌سازی و توسعه آرامستان باغ رضوان در دستور کار قرار گرفته است.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: آرامستان یکی از فضاهای اصلی و اجتناب ناپذیری است که ارائه خدمات مرتبط با آن از فعالیت‌های اصلی و تعریف شده شهرداری است و بر مبنای بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴، تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۵، ماده یک آئین نامه مُرده شوی‌خانه و گورستان مصوب سال ۱۳۱۹، تبصره هشت آئین نامه اجرایی ماده پنج قانون ثبت احوال موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۳۱۵/ ت ۳۳۱۱۸ به تاریخ ۲۳/‌۱۲/‌۸۵‬ هیئت وزیران، از تکالیف اصلی شهرداری‌ها است.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در سال ۱۳۶۳ با این باور که حفظ و نگهداری تخت فولاد به عنوان سومین آرامستان جهان گنجینه‌ای گران‌بها از معاریف، ابزار و نوابخ روزگاران پیش در آن آرامیده‌اند اقدام به ایجاد آرامستان جدید شهر به نام باغ رضوان کرد، افزود: شهرداری با این اقدام گام استواری در ساماندهی اماکن فرهنگی و مذهبی برداشت.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: آرامستان باغ رضوان در محدوده شهر قرار دارد و خدمات پس از دفن اموات در زمینی با مساحتی بالغ بر یک هزار و ۲۰۵ هکتار در آن عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان آرامستان‌ها به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه شهرداری خدماتی مشتمل بر امور اجرایی و فرهنگی مردم در هنگام از دست دادن وابستگان و پس از آن ارائه می‌کند، افزود: امروز باغ رضوان به عنوان یکی از زیباترین و مجهزترین آرامستان‌های کشور شهرت و جایگاه برتری را به خود اختصاص داده است.

نصوحی اظهار کرد: آرامستان باغ رضوان در سه فاز که قطعات یک تا ۴۵ در فاز یک به مساحت ۱۴۰ هکتار و قطعات ۵۰ تا ۶۶ در فاز دو به مساحت ۳۰ هکتار و قطعات ۷۰ تا ۸۹ در فاز سه به مساحت ۵۰ هکتار است؛ بدین ترتیب ضرورت ساماندهی و بهینه سازی وضع موجود از یک طرف و توسعه آن در سنوات آتی بر اساس یک طرح راهبردی- کالبدی با بهره‌گیری از تجربه‌های داخلی و جهانی در مواجهه با آرامستان و مسائل مربوط به آن، به وضوح احساس می‌شود.

وی هدف اصلی از انجام این اقدام را تدوین راهبردها و الگوهای فضایی- کالبدی در بهره برداری فعلی و توسعه آتی آرامستان باغ‌رضوان (نقشه را ۱۰ ساله آینده آرامستان) عنوان کرد و گفت: اهداف کلان فرعی نیز تبیین رویکرد مناسب ساماندهی با توجه به ویژگی‌های مذهبی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ذی‌نفعان و بهره‌برداران، ارائه راهبردها و الگوهای مدیریت و بهره برداری از آرامستان، ارائه طرح ساماندهی فضایی و کالبدی و توسعه آتی آرامستان در ابعاد شهرسازی، معماری، ترافیکی، سرمایه گذاری، مشارکتی و… ارائه مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و مردم در ساماندهی، بهینه‌سازی و توسعه آرامستان است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به انجام طرح مطالعاتی ساماندهی، بهینه‌سازی و توسعه آرامستان باغ رضوان در مدت چهار ماه، افزود: در مرحله نخست با بررسی اسناد و برنامه‌های فرادست و بررسی وضعیت موجود آرامستان و آسیب‌شناسی آن از نگاه برنامه‌ریزی فضایی و آسیب شناسی کالبدی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، حقوقی، فضایی سبز، خدماتی، شهرسازی، ترافیکی و مشارکتی (ذی‌نفعان)، گزارشی از وضعیت موجود آرامستان از نگاه برنامه‌ریزی فضایی و آسیب شناسی (کالبدی)، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، حقوقی، فضای سبز، خدماتی، شهرسازی، ترافیکی و مشارکتی ارائه خواهد شد.

وی اظهار کرد: در مرحله دوم تحلیل فرایندها، روابط بین نهادی، شرح خدمات و نحوه تعامل با ذی‌نفعان (درون و برون سازمانی: شهرداری، مراجع تقلید، دادستانی، نیروی انتظامی، فرمانداری، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت احوال، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، اوقاف و امور خیریه و …)، تحلیل مبتنی بر شواهد و مستندات مربوط به فرصت‌ها و تهدیدهای پیرامون مدیریت آرامستان های شهر با تمرکز بر باغ رضوان، بررسی و آسیب شناسی طرح‌های توسعه آرامستان های اجرا شده در جهان، ایران و اصفهان، تحلیل ابعاد کالبدی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و… وضع موجود، تحلیل و بررسی نظام دسترسی، حمل و نقل و ترافیک، بررسی و تحلیل نقش آرامستان در توسعه و رشد گردشگری مذهبی و نیازسنجی در ابعاد کمی و کیفی در فضای کالبدی انجام می‌شود.

نصوحی خاطرنشان کرد: خروجی مرحله دوم این طرح مطالعاتی گزارش تحلیلی چالش‌ها و فرصت‌ها در ابعاد کالبدی، فرهنگی و اجتماعی، زیست محیطی، نظام دسترسی، حمل و نقل و ترافیک، مشارکت حوزه‌های درون سازمانی (شهرداری) و دستگاه‌های همکار برون سازمانی (مراجع تقلید، دادستانی، نیروی انتظامی، فرمانداری، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت احوال، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، اوقاف و امور خیریه و …) خواهد بود.

وی با بیان اینکه در مرحله سوم مدل‌ها و سناریوهای مناسب ساماندهی، بهینه سازی و توسعه در ابعاد گوناگون و مبتنی بر نیازهای شناسایی شده، طرح‌های کالبدی پیشنهادی در حوزه شهرسازی و معماری (کاربردی، معابر دسترسی، محوطه سازی، فضای سبز، سیما و منظر و …)، طرح‌ها کالبدی پیشنهاد در حوزه زیبا سازی با تأکید بر ابعاد فرهنگی و مذهبی خاص در آرامستان باغ رضوان ارائه می‌شود، گفت: در این مرحله همچنین تعیین چشم انداز، اهداف کلان، استراتژی‌ها و شاخص‌های سازمانی موجود در طرح با تأکید بر برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، تدوین برنامه راهبردی سازمان آرامستان شهرداری و ارائه برنامه عملیاتی آن، تعیین الزامات قانونی و حقوقی، نظام اجرایی حدود و وظایف، ارائه طرح پیشنهادی لازم جهت ایجاد و توزیع خدمات و کسب و کارهای پیرامون و درون آرامستان باغ رضوان، ارائه طرح پیشنهادی و تعیین دستورالعمل‌های لازم پیرامون دفن اموات، تراکم و توزیع آن، ارائه طرح‌ها لازم در راستای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، ارائه راهکارهای پیشنهادی در راستای مشارکت حوزه‌های درون سازمانی (شهرداری)، ارائه راهکارهای پیشنهادی در راستای شرح خدمات و نحوه تعامل با دستگاه‌های همکار برون سازمانی، تعیین نیازها و جانمایی فضاهای خدماتی در سطح آرامستان، شناسایی الزامات حقوقی و قانونی در راستای اجرایی کردن برنامه راهبردی سازمان آرامستان باغ رضوان و ساماندهی فضایی آن، شناسایی خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه آنها در آرامستان باغ رضوان و ارائه پیشنهاد در راستای مدیریت بحران پدافند غیرعامل انجام می‌شود.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان افزود: خروجی مرحله سوم دستیابی به مدل‌ها و سناریوهای مناسب ساماندهی، بهینه سازی و توسعه در ابعاد گوناگون و مبتنی بر نیازهای شناسایی شده، ارائه نقشه، ضوابط ساخت و ساز و طرح‌های سه بعدی در خصوص کاربردی‌های مورد نظر دسترسی‌ها ارتفاعات محوطه‌سازی، تهیه دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه زیباسازی با تأکید بر ابعاد فرهنگی و مذهبی خاص در آرامستان باغ رضوان، ارائه نقشه راه و برنامه عملیاتی و تدوین پروژه‌ها فعالیت‌ها و منابع درآمدی لازم خواهد بود.

نصوحی با اشاره به تخصص‌های مورد نیاز برای اجرای این طرح، گفت: برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، معماری، مدیریت شهری، جامعه شناس شهری و علوم اجتماعی و فرهنگی، مسائل دینی، فقهی و حقوق اسلامی، امور ترافیک و حمل و نقل، متخصص امور محیط زیست (HSE) سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) فضای سبز، کارشناس مسائل پزشکی و بهداشتی از جمله تخصص‌های مورد نیاز است و متخصصان باید در قالب مهندسان مشاور با سابقه مطالعاتی و طراحی در حوزه آرامستان در کشور برخوردار بوده، همچنین طی مراحل انجام طرح با کارشناسان واحدهای مرتبط سازمان در ارتباط و تعامل باشند.کد محتوا 25071

برچسب ها