وقتی خدا قلم به دست می گیرد.../2

سری دوم : جلوه هایی از شکوه و زیبایی خلقت خداوند را در باغ پرندگان اصفهان به تماشا بنشینیم ... کد محتوا 24350

برچسب ها