مشخصات کلی

  • حسن سلیمی
  • مدیرکل حراست شهرداري اصفهان
  • پنجشنبه, 15 آبان 1399, 09:37

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل حراست شهرداري اصفهان 1394 1396
کد محتوا 23038

برچسب ها