مشخصات کلی

حسن سلیمی
مدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان
پنجشنبه, 15 آبان 1399, 09:37

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان 1394 1396
کد محتوا 23038

برچسب ها