مشخصات کلی

علی رحیمی
مدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان
پنجشنبه, 15 آبان 1399, 09:35

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان 1393 1393
کد محتوا 23037

برچسب ها