مشخصات کلی

اکبر معتمدی
مدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان
پنجشنبه, 15 آبان 1399, 09:33

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان 1386 1392
کد محتوا 23036

برچسب ها