مشخصات کلی

رسول اخوان شریف
مدیرکل حراست شهرداري اصفهان
پنجشنبه, 15 آبان 1399, 09:25

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل حراست شهرداري اصفهان 1386 1386
کد محتوا 23035

برچسب ها