مشخصات کلی

  • حبیب اله مرادیان
  • مدیرکل حراست شهرداري اصفهان
  • پنجشنبه, 15 آبان 1399, 09:22

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل حراست شهرداري اصفهان 1383 1386
کد محتوا 23034

برچسب ها