مشخصات کلی

  • حسن سلطانی فرانی
  • مدیرکل حراست شهرداري اصفهان
  • پنجشنبه, 15 آبان 1399, 09:19

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل حراست شهرداري اصفهان 1379 1382
کد محتوا 23033

برچسب ها