مشخصات کلی

سید مهدی احسانی
مدیرکل حراست شهرداري اصفهان
پنجشنبه, 15 آبان 1399, 09:17

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل حراست شهرداري اصفهان 1371 1378
کد محتوا 23032

برچسب ها