مشخصات کلی

نعمت اله ابراهیمی
مدیرکل حراست شهرداري اصفهان
پنجشنبه, 15 آبان 1399, 09:15

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل حراست شهرداري اصفهان 1369 1371
کد محتوا 23031

برچسب ها