سال جهش تولید
  • 1399-08-15 09:13
  • كد محتوا:23030

مشخصات کلی

رسول امینی
1351
مدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان
1399/08/15 09:13

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان1397درحال خدمت