مشخصات کلی

حسن موذنی
  • حسن موذنی
  • 1349
  • مدیرعامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان
  • دوشنبه, 13 دی 1400, 08:28

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان 1398 1400
کد محتوا 23023

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان