مشخصات کلی

  • حسن موذنی
  • 1349
  • مدیرعامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان
  • چهارشنبه, 14 آبان 1399, 13:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان 1398 درحال خدمت
کد محتوا 23023

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان