عمارت تاریخی ملک صالحی با قدمت 300 سال

عمارت تاریخی ملک صالحی با قدمت 300 سال این روزها تشنه مهر و محبت مردم و مسئولین است ...

اکنون تنها بقایایی از این عمارت زیبا به جامانده است ...کد محتوا 21482

برچسب ها