نقش فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در تحقق شهر خلاق

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تحلیل نقش فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در تحقق شهر خلاق (نمونه موردی شهر اصفهان) پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی توسط «الهام موسوی‌پور» دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: فاصله زیاد بین کاربری‌های شهری و سفرهای روزانه، مسائل و مشکلات زیادی همچون آلودگی هوا، اتلاف وقت و انرژی، مصرف سوخت و سایر مسائل اجتماعی دیگر را همراه خواهد داشت.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از راهکارهای کمک به کاهش این مشکلات، استفاده از فناوری‌های نوین است، افزود: از آنجایی که اساس دیدگاه شهر خلاق، بهره‌گیری از همه توان شهر جهت رشد فضاهای عمومی، فرهنگ، امنیت، ایمنی و ارتباطات است، یکی از مهمترین ابزارهای که می‌تواند به تحقق این امر کمک کند بکارگیری فناوری‌های نوین از جمله شبکه‌های ارتباطی و الکترونیکی است.

وی ادامه داد: با توجه به ارتباط بین تحقق شهر خلاق و بکارگیری فناوری‌های نوین، یکی از ضروریات تحقق شهر خلاق، سنجش میزان استفاده کاربری‌های مختلف شهری و بهره‌مندی گروه‌های مختلف از شبکه الکترونیکی است.

نصوحی با بیان اینکه پژوهش تحلیل نقش فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در تحقق شهر خلاق، تنوع، تمرکز و به‌روز بودن شاخص‌های فناوری اطلاعات در راستای تحقق شهر خلاق را مورد مطالعه قرار داده است، افزود: هدف اصلی پژوهش، تحلیل و تأثیر فناوری‌های نوین در تحقق شهر خلاق در اصفهان از طریق تعریف و تبیین شاخص‌های فناوری اطلاعات از نظر تنوع، به‌روز بودن و فراگیر بودن است.

وی گفت: روش تحقیق پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است که ضمن مطالعات کتابخانه‌ای از روش میدانی جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان افزود: برداشت میدانی آماری علاوه بر مصاحبه از طریق توزیع ۲۶۰ پرسشنامه میان کارشناسان شهرسازی و پنجاه پرسشنامه میان کارشناسان فناوری اطلاعات انجام شده و در نهایت داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به کمک روش تحلیل عاملی تأییدی و استخراجی مورد سنجش قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: نتایج به دست آمده حاکی است که عامل به‌روز بودن بر همه عوامل شهر خلاق شامل افزایش خلاقیت و توان بومی، ساختار کالبدی، فیزیکی شهر و ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار است و همچنین تأثیر آن بر عوامل نام برده شهر خلاق، مهم‌تر از عوامل دیگر (فراگیر بودن و تنوع فناوری‌های نوین) است.

نصوحی اظهار کرد: عامل فراگیر بودن تنها بر خلاقیت و ارتقای توان بومی و عامل تنوع فناوری‌های نوین روی عملکرد اجتماعی و اقتصادی شهر اثرگذار است.کد محتوا 20838

برچسب ها