سکونت ۲۳ درصد جمعیت شهر اصفهان در بافت‌های ناکارآمد

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: ۲۳ درصد از جمعیت شهر در بافت فرسوده و ناکارآمد ساکن هستند.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، سید احمد حسینی‌نیا در آئین راه‌اندازی دفتر تسهیلگری محله شاهد، اظهار کرد: کلانشهر اصفهان دارای دو هزار و ۳۸۰ هکتار بافت ناکارآمد است که معادل ۱۲ درصد از مساحت کل شهر و در قالب ۲۳۷ لکه در مناطق ۱۵ گانه شهر و در قالب چهار گونه بافت ناکارآمد با پیشینه روستایی، اسکان غیررسمی، میانی و بافت ناکارآمد تاریخی است.

وی با بیان اینکه تعداد ۴۴۹ هزار و ۹۳۱ نفر معادل ۲۳ درصد از جمعیت شهر در بافت فرسوده و ناکارآمد ساکن هستند، افزود: موضوع مهم و قابل تأمل مقابله با گسترش اینگونه بافت‌ها و رفع مسائل و مشکلات موجود در آن، همواره دغدغه‌هایی را بین مدیران شهری و دست‌اندرکاران مدیریت بحران شهری ایجاد کرده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: در این راستا قوانین، دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های متعددی تدوین شده که از آن جمله می‌توان به سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۹۳ هیئت وزیران اشاره کرد.

وی گفت: در راستای عملیاتی کردن سیاست‌ها و اهداف سند مذکور و در راستای تحقق هدف خرد برنامه اصفهان ۱۴۰۰ با عنوان "بازآفرینی بافت‌های ارزشمند تاریخی و ناکارآمد شهری"، راه‌اندازی دفاتر مشارکت و بازآفرینی به عنوان حلقه واسط مابین مردم و دستگاه‌های متولی بازآفرینی بالاخص مجموعه شهرداری (بنا به ابلاغیه وزارت کشور مورخ ۱۳۹۰) در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

حسینی‌نیا با اشاره به اهمیت موضوع تسهیلگری، اظهار کرد: تسهیلگری فرایند ایجاد شرایط لازم جهت گفت و گو و تعامل را فراهم می‌آورد و از طریق برنامه‌ریزی، هدایت و مدیریت گروه به اعضای آن کمک می‌کند تا مشارکت فعال داشته باشند و به گونه‌ای مؤثر و رضایت بخش به اهداف تعیین شده دست یابند.

وی تصریح کرد: بهره‌گیری متولیان بازآفرینی از استعدادها و توانمندی‌های شهروندان و متخصصان در جهت نوسازی بافت‌های ناکارآمد مستلزم ایجاد فضای ظرفیت ساز و فرصت سازی است که بر پایه آن گروه‌ها تبدیل به شرکای دارای صلاحیت و قابل اعتماد شوند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به ضرورت‌های تشکیل دفاتر تسهیلگری و ارائه خدمات نوسازی، اظهار کرد: ایجاد همبستگی و علاقه جمعی بین افراد محدوده‌های هدف، موتور محرکه انواع جریانات فعال اجتماعی در حوزه‌های گوناگون، انجام اقدامات در حوزه بسترسازی، اعتمادسازی و توانمندسازی زمینه (لازم جهت مشارکت در بازآفرینی)، ایجاد تعامل و همکاری بین نهادهای عمومی و خصوصی و دولتی دارای نقش و وظیفه مشخص در امر بازآفرینی، تعریف انواع پروژه‌های بازآفرینی (پروژه‌های محرک توسعه و بهسازی محیطی و نوسازی مسکن و…)، فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت تحقق پروژه‌های بازآفرینی (تدوین بسته تشویقی، جلب سرمایه گذاران و…) از ضرورت‌های دفاتر تسهیلگری و ارائه خدمات نوسازی است.

وی ادامه داد: اهم وظایف دفاتر تسهیلگری و خدمات نوسازی شامل تهیه و تصویب طرح‌های احیا، بهسازی و نوسازی در مراجع ذی صلاح، تسهیل در تحقق پذیری طرح‌های مصوب در محدوده بافت‌های ناکارآمد از جمله طرح بازنگری طرح تفصیلی، برقراری ارتباط و تعامل سازنده با همه دستگاه‌های متولی بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد در راستای تحقق اهداف طرح، توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان، راهنمایی به ساکنان در خصوص دریافت تسهیلات ویژه بافت فرسوده و فرآیند صدور سند مالکیت رسمی، مدیریت، جلب و جذب انواع سرمایه‌های خرد و کلان با استفاده از روش‌های تأمین مالی و مشارکتی و ایجاد ارتباط با مردم و تشکل‌های محله به منظور استفاده بهینه از توانایی‌های ساکنان است.کد محتوا 20436

برچسب ها