جمع‌آوری ۹۳۴ دست‌فروش و متکدی از سطح شهر اصفهان

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ۶۱۹ نفر دست‌فروش و ۳۱۵ نفر متکدی در سطح شهر اصفهان جمع‌آوری شدند.

حسن محمدحسینی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، با ارائه گزارشی از عملکرد شش ماه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر ۱۹ هزار و ۱۴۰ تذکر ارائه، هفت هزار و ۴۸۵ اخطاریه صادر و رفع تخلف ۱۸ هزار و ۳۳۲ متصدی صنوف انجام شده است.

وی ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد پنج هزار و ۹۸ اخطاریه صادر شده و رفع تخلف دو هزار و ۵۶۲ تابلوی غیرمجاز انجام شد.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در خصوص جمع‌آوری خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر در شش ماه نخست امسال ۶۴۱ اخطاریه صادر شده و ۳۲۳ خودرو جمع‌آوری شده است، گفت: در این مدت همچنین ۶۱۹ نفر دست‌فروش و ۳۱۵ نفر متکدی در سطح شهر اصفهان جمع‌آوری شدند.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال‌جاری در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی متخلف یا فاقد مجوز و پروانه و جلوگیری از افزایش طبقات ۷۴۱ ساختمان، جلوگیری از تعمیرات داخلی پنج هزار و ۱۴۹ ساختمان، جلوگیری از تبدیل ۷۸۳ ساختمان و تعطیلی ۱۰ هزار و ۲۸۹ کارگاه ساختمانی متخلف اقدام شده است.

محمدحسینی با اشاره به اقدامات شده در بخش کنترل ضایعات سطح شهر (پیشگیری و تعطیلی کارگاه‌های سد معبر کننده با مصالح و نخاله)، اظهار کرد: در این راستا ۹ هزار و ۸۰۳ مورد اخطاریه صادر شده و یک هزار و ۶۴۷ کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه‌های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۳۳۹ رأی اجرا و ۳۰۰ رأی نیز بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله‌ها و اشیای مشرف بر معابر عمومی اجرا شد.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ۷۶۴ رأی اجرا شده است.کد محتوا 20291

برچسب ها