اصفهان به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو پیوست

اصفهان به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو پیوست.

به گزارش ایمنا، شهر یادگیرنده از دیدگاه یونسکو، شهری است که تمامی منابع خود در هر بخش را برای تحقق شش شاخصه بسیج می‌کند.

ارتقای یادگیری فراگیر از پایه تا آموزش عالی، احیای یادگیری در خانواده‌ها و محله‌ها، تسهیل یادگیری برای کار و در محل کار، گسترش استفاده از فناوری‌های نوین در یادگیری، ارتقای کیفیت یادگیری، پرورش فرهنگ یادگیری در سراسر زندگی شش شاخصه شهر یادگیرنده است.

بسیج تمام منابع و استفاده از آن‌ها، حاکمیت و مشارکت تمام ذی‌نفعان و تعهد و اشتیاق قوی سیاسی شرایط اصلی ایجاد یک شهر یادگیرنده است.

آغاز فرآیند و ثبت درخواست اصفهان برای عضویت در این شبکه با همکاری کمیسیون ملی یونسکو از زمستان سال گذشته آغاز شد.

تمرکز و تاکید شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو بر «یادگیری مادام‌العمر» است.

هدف از حضور شهرها در این شبکه، ارتقای یادگیری مادام‌العمر و افزایش سطح آگاهی شهروندان در جهت ایجاد شهرهای یادگیرنده پایدار از طریق توانمندسازی فردی و اجتماعی، توسعه اقتصادی و پیشرفت فرهنگی و توسعه پایدار است.

مدیر مؤسسه یادگیری مادام‌العمر یونسکو در نامه‌ای خطاب به شهردار اصفهان این عضویت را تبریک گفت.کد محتوا 20124

برچسب ها