تنها ۱۴ درصد از بافت فرسوده کشور نوسازی شده است

رئیس مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: براساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه پیشگیری و کاهش اثرات حوادث و بلایای طبیعی باید در سال ۹۴، ۱۰۰ درصد بافت‌های فرسوده مقاوم و نوسازی می‌شد در حالی که فعلا تنها ۱۳ الی ۱۴ درصد از این اقدام انجام شده است.

به گزارش ايمنا ، مجید عبدالهی با اشاره به تاب‌آوری شهری گفت: مفهوم تاب‌آوری به عنوان یک مفهومی است که در ادامه نظریاتی که در حوزه مدیریت بحران طرح شده در واقع متولد شده و مد نظر قرار گرفته است، ابتدا این مفهوم در حوزه محیط‌زیست مورد استفاده قرار گرفته است و تاب‌آوری در این حوزه به معنای حداکثر ظرفیتی بود که محیط می‌تواند در قبال تغییراتی که بر آن وارد می‌شود، داشته باشد.

وی ادامه داد: مفهوم تاب‌آوری کم کم جای خود را در حوزه‌های دیگر پیدا کرده و وارد ابعاد مختلف برنامه‌ریزی در دنیا شده است به طوری که به مفاهیم جدیدی همچون تاب‌آوری اجتماعی، تاب‌آوری اقتصادی و.... رسیدیم.

رئیس مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تصریح کرد: در حوزه دیدگاه‌های نظری در حوزه مدیریت بحران چند دیدگاه را در کشورمان و در دنیا تجربه‌ کرده‌ایم؛ دیدگاه نخست دیدگاه واکنشی است که در آن تمامی برنامه‌ریزی‌ها متمرکز بر حوزه مقابله و پاسخ به بحران استوار است و این دیدگاه یک دیدگاه بحران‌محور و حادثه‌محور است که منتظر است حادثه‌ای اتفاق بیفتد و برمبنای آن حادثه بسیج امکانات رخ دهد، نظام برنامه‌ریزی که بر این رویکرد مترتب است نظام برنامه‌ریزی اقتضایی است یعنی منتظر می‌ماند تا حادثه اتفاق بیفتد و دستگاه‌های بخشی و ملی منابع را بسیج کرده تا این مشکل برطرف شود.

عبدالهی اضافه کرد: دیدگاه پیشگیرانه و مدیریت ریسک در کشور ایران از برنامه چهارم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است در این دیدگاه توجه به مولفه‌های کلیدی قبل از بحران است، این مولفه‌ها شامل آمادگی، پیشگیری و کاهش خطر است که به عنوان محورهای کلیدی برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد در این دیدگاه توجه و تمرکز بر این است که هر چقدر ما بر حوزه قبل از بحران بیشتر توجه کنیم میزان آسیب‌های احتمالی که جامعه قبل از حوادث خواهند دید، بسیار کمتر خواهد بود. در واقع دیدگاه حاکم بر این موضوع دیدگاه ریسک محور است، بجای اینکه اثر خطر را مدیریت کند خطر مدیریت می‌شود و بجای اینکه منتظر باشیم تا زلزله بیاید و ساختمان را خراب کند ساختمان را مقاوم ایجاد می‌کنیم.

رئیس مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: در این دیدگاه اثر خطر مورد توجه نیست بلکه خود خطر موثر است و برنامه‌ریزی خطر محور است در برنامه چهارم در قالب ماده ۳۰ و ۳۱ مقاوم‌سازی مسکن شهری و روستایی را در دستور کار قرار دادیم در سیاست‌های کلی نظام که در سال ۸۴ با عنوان سیاست‌های کلی نظام در حوزه پیشگیری و کاهش اثرات حوادث و بلایای طبیعی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، تاکید شده است که باید به سمت اصول پیشگیرانه برویم.

عبدالهی گفت: در این برنامه آمده است که باید ظرف ۱۰ سال نوسازی بافت‌های فرسوده اتفاق بیفتد. براساس این سند باید در سال ۹۴، ۱۰۰ درصد بافت‌های فرسوده مقاوم و نوسازی می‌شد در حالی که در حال حاضر فقط ۱۳ الی ۱۴ درصد از این بافت فرسوده نوسازی و بهسازی شده‌ است؛ به نظر می‌رسد هر چه جلوتر رفته‌ایم به توسعه این بافت‌ها افزوده شده است به جای این که آنها را کمتر کنیم.

منبع: ایلناکد محتوا 19883

برچسب ها