آموزش نیروهای متخصص نهاد توسعه محلی در بافت‌های ناکارآمد شهر

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان از برگزاری نخستین دوره طرح آموزش نیروی متخصص نهاد توسعه محلی( دفاتر تسهیل‌گری) در بافت‌های ناکارآمد شهر اصفهان خبر داد.

سیداحمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار کرد: بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد امری سریع نیست، بلکه با توجه به مسائل گوناگون این بافت‌ها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، هر گونه مداخله باید بر اساس طرحی از پیش بررسی شده باشد و این فرآیند حساس و پیچیده نیاز به طراحی برنامه‌های هدفمند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین بسترها و زمینه‌های موفقیت در بازآفرینی، آشنایی و مشارکت متخصصان و دانش‌آموختگان علوم شهری از موضوعات و مسائل پیشروی بافت‌های ناکارآمد و تجارب اقدامات گذشته در سطح جهان و کشور و نتایج حاصل از آن است تا بتوان با شناختی دقیق شهروندان را به عنوان بازوی اصلی شهرداری به مشارکت در بازآفرینی شهری تشویق کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: با همین هدف «طرح آموزش نیروی متخصص نهاد توسعه محلی (دفاتر تسهیل‌گری) در بافت‌های ناکارآمد شهر اصفهان» برنامه‌ریزی و به اجرا گذاشته شده که نخستین برنامه آموزشی آن روز ۲۴ دی‌ماه با حضور ثبت نام کنندگان این دوره برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این دوره بیش از ۱۴۰ نفر از دانش‌آموختگان شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری، معماری، علوم اجتماعی، حقوق، اقتصاد و سایر رشته‌های مؤثر بازآفرینی با هدف افزایش مهارت‌ها، دانش و تخصص حوزه بازآفرینی شهری و مسائل بافت‌های ناکارآمد را آموزش خواهند دید، گفت: این دوره شامل کارگاه‌هایی از جمله آشنایی با مفاهیم بازآفرینی شهری، بافت فرسوده، بسترسازی اجتماعی و نهادسازی، تهیه سند اجتماعی جهت ورود به محله، تهیه سند ویژه بازآفرینی و برنامه راهبردی محله و پروژه‌های زیرساختی و خدماتی، تعریف پروژه‌های محرک نوسازی و مسکن، توانمندسازی اقتصادی ساکنان، تولید ثروت در بافت‌های فرسوده و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل ورود کنشگران در بافت‌های فرسوده، مباحث حقوقی و ثبتی در بافت‌های فرسوده و مروری بر تجربیات یک دهه اخیر دفاتر تسهیل‌گری و آسیب‌شناسی دفاتر در کلانشهرها است.

حسینی‌نیا اظهار کرد: راه‌اندازی ۹ دفتر را در سال ۱۳۹۸ برنامه‌ریزی کرده‌ایم و در حال اجرا آن هستیم و بی‌شک با مشارکت شهروندان و متخصصان می‌توانیم به اهداف بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد کلانشهر اصفهان دست یابیم.کد محتوا 19853

برچسب ها