مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان منصوب شد

با حکم شهردار اصفهان "محمد فیض" به عنوان مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان منصوب شد.

به گزارش ايمنا ، در حکم "قدرت الله نوروزی" شهردار اصفهان آمده است:

«نظر به اهمیت بازآفرینی پایدار بافت‌های فرسوده و نا کارآمد و تأ کید بر ارتقای کیفی فضاهای عمومی و زیرساخت‌های شهری جهانشهر اصفهان و همچنین توانمندسازی، بهسازی و ارتقای سـطح دانش سازمانی و تسهیل در فرایندهای اجرایی در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری در حــوزه نوسازی و بهسازی به موجب این حکم جنابعالی را که از تجربه، تعهد و سابقه اجرایی لازم برخوردارید به عنوان مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان منصوب می‌کنم. امید است با هماهنگی هر چه بیشتر با مجموعه مدیریــت شــهری و تمامی سازمان‌های وابسته به شهرداری، همراهی و همکاری کارکنان، متخصصان و کارشناسان آن سازمان در انجام امور محوله پیروز و سربلند باشید.»

به گزارش ايمنا ، محمد فیض دارای ٢٧ سال سابقه اجرایی و مدیریتی در حـوزه مدیریت شهری و شهرسازی است.کد محتوا 19839

برچسب ها