کاوش فصل هفتم نجات بخشی تپه اشرف اصفهان

تپه اشرف این حلقه مفقوده گردشگری، تاریخ، میراث فرهنگی و هویت شهری اصفهان حالا در فصل هفتم کاوش قرار گرفته است. فصلی که با کشفیاتی که در آن صورت گرفته حداقل دو هزار سال به تاریخ اصفهان اضافه می‌کند.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

عملیات کاوش فصل هفتم نجات بخشی تپه اشرف اصفهان / ‏‬ دانلود فیلمکد محتوا 19729

برچسب ها