30 شهریور 1399 - 19:55
معاونت شهرسازی و معماری

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان گنجينه اي است مملو از متخصصان و كارشناسان توانا و انديشمند، مجموعه اي ذي قيمت كه توانسته است در ارتباطي مؤثر با جامعه علمي و كارشناسي شهراصفهان و كشور عزيزمان ايران اسلامي منشأ خدماتي بزرگ و ارزشمند باشد . گزافه نيست كه اين معاونت را مغز متفكر شهرداري ناميده اند چرا كه افق آينده ، دورنما و جهت گيري شهر و شهرداري از اين مغز متفكر نشأت مي گيرد . از بررسي ، طراحي و تصويب پروژه هاي عمراني گرفته تا طرحهاي تفصيلي و ضوابط ساخت و ساز همگي در اين معاونت تهيه و تدوين مي گردند.

 
ديدگاه هاي معاونت شهرسازي و معماري بر اصول زير استوار است:
 •   حركت در جهت نيل به توسعه پايدار 
 •   توجه به نياز آينده شهرسازي و تدارك برنامه هاي مناسب به منظور برآوردن اين نيازمنديها 
 •   فقر زدايي از طريق ايجاد تعادل در توزيع امكانات شهري
 •   تهيه طرحهاي تفصيلي به منظور ايجاد تعادل در توزيع امكانات شهري
 •   قانونمند كردن ضوابط حاكم بر ساخت و ساز شهري
 •   تسهيل و تسريع در ارائه خدمات مربوط به صدور پروانه ساختمان براي شهروندان
 •   ارتقاء كيفي محيط شهري ، از طريق بهينه سازي احجام و كالبد شهر
 •   تلاش در جهت تعادل و هماهنگي بين مسائل كالبدي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و زيست محيطي در سطح شهر
 •   بهبود مستمر فرآيندها با استفاده ارخلاقيت و ابتكار كاركنان
 •   آموزش مستمر و موثر كاركنان و ارتقاء فرهنگا كيفيت و مشاركت
 •   كليه كاركنان اهداف و اصول فوق را در ك نموده و مسئولانه به آنها عمل مي نمايند و در اين راستا از حمايتهاي معاونت برخوردار مي باشند.

تشكيلات سازماني اين معاونت بطور اختصار به شرح زير است:
 
 اداره كل نظارت بر اجراي ضوابط شهرسازي :

 اين مديريت وظيفه نظارت بر حُسن اجراي ضوابط تعيين شده در زمينه شهرسازي با توجه به بخشنامه ها و قوانين موجود مطابق با آخرين ضوابط ودستورالعمل هاي شهرسازي طرح بازنگري طرح تفصيلي از طريق ارتباط با مالكين و مهندسين فعال در اين رشته را بر عهده دارد.

 

اداره كل  طرح­هاي توسعه شهري و منطقه اي :

 مديريت اجراي طرح هاي

توسعه شهري و منطقه اي شهر اصفهان كه بعنوان سند قانوني توسعه شهر محسوب شده و ملاك عمل كاربري ها ، شبكه معابر و ضوابط و مقررات است.

 

 

مديريت برنامه ريزي ، طراحي  و توسعه شهري :

 كه از طريق جمع آوري آمارها و بررسي معضلات شهري و تعيين نيازها و ارائه پيشنهاد در جهت رفع كمبودها فعاليت مي نمايند ضمناً برگزاري جلسات كميسيون فني و جلسات شوراي سياست­گذاري طرح­هاي عمراني توسط اين مديريت برگزار مي­گردد.

 

مديريت كميسيونهاي ماده صد :

 مديريت كميسيونهاي ماده صد شهرداري مرجع رسمي رسيدگي به تخلفات ساختماني  ميباشد ؛اين مديريت نقشي پيشگيرانه در گسترش ناموزون و غيراصولي ساختمانها و احداث بناهاي مازاد و مغاير با پروانه ساخت دارد.

آدرس: 
اصفهان، پل چمران،جنب شهرداري منطقه ۷ -معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
شماره فکس: 
031-34594401
تلفن: 
۳۴۵۹۳۶۳۴
۳۴۵۹۳۶۵۰
موقعیت ما روی نقشه ی گوگل: 
راه های ارتباطی ما: 
کد محتوا 19617

برچسب ها