سنجش و ارزیابی شهرداری اصفهان در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: شهرداری امسال برای دومین سال متوالی در فرایند ارزیابی تعالی سازمانی با توجه به مدل EFQM شرکت کرده که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده روزهای۲۰ تا ۲۳ بهمن ماه داوران برون سازمانی برای ارزیابی نهایی و تعیین سطح شهرداری اقدام خواهند کرد.

علیرضا صادقیان در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهارکرد: شهرداری اصفهان سال گذشته به عنوان نخستین شهرداری در بین کلانشهرهای کشور وارد فرایند ارزیابی تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM شد و پس از بررسی ارزیاب‌ها توانست تقدیرنامه سه ستاره در شانزدهمین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت کند.

وی تاکید کرد: البته هدف شهرداری اصفهان برای حضور در فرایند ارزیابی تعالی سازمانی کسب جایزه نیست، بلکه هدف ارزیابی روند فعالیت‌های مدیریت شهری اصفهان است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تصریح کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مدل ارزیابی تعالی سازمانی EFQM  می‌تواند چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد به خصوص در نظام‌های شهری و عملکرد مناطق شهرداری‌ها فراهم آورد.

صادقیان خاطرنشان کرد: معیارهای توانمند ساز مدل EFQM  شامل رهبری، استراتژی‌ها، فرایندها، شراکت‌ها و منابع و کارکنان است که درصدد هستیم امسال همچون سال گذشته در شهرداری اصفهان و سازمان های وابسته شاخصه‌های این مدل را توسعه داده و به سمت بهبود و تعالی پیش رویم.

وی با اشاره به مزایای مدل EFQM  تعالی سازمانی، گفت: این مدل از فرآیندهای سازمانی سیستماتیک و فراگیر برخوردار است که نسبت به تغییر و تحول و نیازهای ذی نفعان واکنش سریع داشته و به نتایج کسب شده توسط سازمان توجه ویژه‌ای دارد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان اظهار کرد: در این مدل، ارزیابی مبتنی بر واقعیات و اقدامات انجام شده است و مشارکت گسترده کارکنان در انجام امور را مد نظر قرار می‌دهد، همچنین نقاط قوت و زمینه‌های بهبودپذیر در این مدل قابل شناسایی است.

وی ادامه داد: شهرداری اصفهان علاوه بر اقدامات فوق برای نخستین بار جهت انجام «خود ارزیابی» تمامی سازمان‌ها و مناطق زیرمجموعه خود، از داوران و ارزیابان شناخته شده و مورد تایید دبیرخانه ملی جایزه تعالی بهره برداری کرد و حدود سه ماه ارزیابی ها را انجام داد  که در پایان نتایج ارزیابی در نشست مشترک مدیران ستادی، مناطق و سازمان های شهرداری در تاریخ 98/11/13 در کتابخانه مرکزی از ساعت ۱۵ تا ۱۸ ارایه خواهد شد.

صادقیان با بیان اینکه فرآیند خودارزیابی به سازمان اجازه می‌دهد، به طور شفاف نقاط قوت و نیز حوزه‌های نیازمند بهبود را شناسایی کنند، تصریح کرد: خودارزیابی نوعی بازنگری منظم، سیستماتیک و جامع از فعالیت‌های سازمانی و نتایج آن بر اساس یک مدل سرآمدی عملکرد مانند EFQM  است.کد محتوا 19521

برچسب ها