شهرداری اصفهان تقدیرنامه

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: شهرداری به عنوان نخستین شهرداری در سطح کشور در هفدهمین دوره جایزه تعالی سازمانی تقدیرنامه "چهارستاره" را برای دومین سال پیاپی کسب کرد.

علیرضا صادقیان در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: شهرداری برای دومین سال متوالی با عزم و اراده‌ای متفاوت در جایزه تعالی سازمانی شرکت کرد و تقدیرنامه "چهار ستاره" را به دست آورد.

وی افزود: به طور معمول برای کسب جایزه تعالی سازمانی بیشتر واحدهای صنعتی شرکت می‌کردند، اما شهرداری برای داشتن یک الگوریتم مشخص و قراردادن فعالیت‌ها و اقدامات خود در یک چارچوب به مدل تعالی سازمانی ورود پیدا کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه سال گذشته نیز در فرایند تعالی سازمانی شرکت کردیم و موفق به دریافت تقدیرنامه شد، تصریح کرد: شهرداری برای دومین سال متوالی در این دوره شرکت کرد و پس از ارزیابی چهار روزه ارزیابان، با کسب بالاترین سطح و امتیاز "تقدیرنامه چهار ستاره" را دریافت کرد.

وی ادامه داد: قرار بود در نشستی با حضور مسئولان تقدیرنامه چهار ستاره به شهردار اصفهان اهدا شود که به به دلیل شیوع ویروس کرونا و شرایط ایجاد شده، این مراسم به سال آینده و پس از ایام نوروز موکول شد.

صادقیان با بیان اینکه در سال جاری تمام سازمان‌ها و مناطق شهرداری اصفهان را درگیر فرایند تعالی سازمانی کردیم بدون اینکه سازمان‌ها و مناطق را در جایزه شرکت دهیم، گفت: تعدادی از کارکنان و کارشناسان را به عنوان ارزیاب در شهرداری اصفهان آموزش دادیم تا این نگاه را در مدیریت شهری جاری کنیم که چه به سمت جایزه برویم و چه نرویم باید از فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که مدل تعالی سازمانی ایجاد می‌کند، در شهرداری استفاده کنیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد، ارزیابی داخلی انجام و جایزه بر مبنای این مدل تهیه شد و در نهایت تعدادی از سازمان‌ها نشان سه ستاره، دو ستاره، یک ستاره شده یا تقدیرنامه و تعدادی از مناطق نیز نشان دو ستاره و یک ستاره تعالی سازمانی را دریافت کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این فرایند شهرداری اصفهان در دو بعد نتایج کارکنان، مشتریان و جامعه و در بعد توانمندسازها شامل کارکنان، استراتژی، همکاری‌ها و منابع، رهبری و فرآیندها، محصولات و خدمات توسط ارزیابانی از دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان از استمرار حضور شهرداری اصفهان در فرایند تعالی سازمانی طی سال‌های آینده خبر داد و اظهار امیدواری کرد: در سال‌های آینده شهرداری اصفهان از کسب تقدیرنامه به دریافت تندیس ورود پیدا کند.کد محتوا 19517

برچسب ها