صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرای طرح‌های پیرایش شهری در اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه طرح پیرایش شهری در ۱۶ محور منتخب مناطق ۱۵ گانه و ناژوان اجرا می‌شود، گفت: برای اجرای طرح‌های پیرایش شهری بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها تاکید شده است.

سیداحمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: یکی از رویکردهایی که در این دوره مدیریت شهری در دستور کار قرار گرفته، توجه به مباحث کیفی شهر در کنار نگاه کمّی است.

وی با بیان اینکه رویکرد کیفی به مباحث شهرسازی و بهبود طراحی شهری در دستور کار شهرداری قرار گرفته است، افزود: با توجه به اینکه اغتشاش بصری و شلوغی جداره‌های شهری اثر مستقیم بر شکل‌گیری رفتار شهروندان دارد و البته به لحاظ روان‌شناسی این موضوع قابل احصاء است، بر اساس تصمیم مدیریت ارشد شهری و برنامه‌های ارائه شده به شورای اسلامی شهر، در صدد برنامه‌ریزی کیفی‌سازی در مباحث شهرسازی برآمدیم.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: یکی از گام‌هایی که در این رویکرد دنبال شد، اجرای پیرایش شهری بود، از این رو مدیران مناطق ۱۵ گانه محورهایی را به انتخاب خود معرفی کردند تا حذف زوائد بصری آن بر اساس چارچوب‌ها، قوانین و مقررات و نگاه کیفی به شهر انجام شود تا نماها و جداره‌های شهری دارای هارمونی و نظم شده و با ساختارهای شهرسازی و مکتب اصفهان همخوانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح پیرایش شهری به کاهش اغتشاشات بصری شهری و شلوغی جداره‌های شهر کمک می‌کند، گفت: برای اجرای طرح‌های پیرایش شهری بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها تاکید شده است.

حسینی‌نیا خاطرنشان کرد: با توجه به عزم و اراده‌ مناطق و برنامه‌ریزی انجام شده در ستاد، نگاه کیفی وجود دارد که بتوان فضای شهری را ارتقا داد زیرا هر آنچه باعث ارتقای کیفی فضای شهری شود، جزء شمول مباحث کیفی فضای شهری بشمار می‌آید.

وی افزود: تا پایان اسفند ماه سال گذشته بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ متر از طرح‌های پیرایش شهری محورهای پایلوت مناطق ۱۵ گانه اجرا شده که امیدواریم در شش ماهه نخست سال‌جاری این محورها به اتمام برسد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: چنانچه اجرای طرح‌های پیرایش شهری نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد، برای سال‌های آینده نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد.کد محتوا 19480

برچسب ها