دریافت استاندارد ملی ایزو ۱۷۰۲۵ برای آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان پسماند

مسئول فنی آزمایشگاه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از بسترسازی و انجام اقدامات اولیه به منظور دریافت گواهینامه ملی ایزو ۱۷۰۲۵ برای آزمایشگاه این سازمان تا پایان امسال خبر داد.

احمدرضا تقی پور در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان پسماند از سال ۱۳۹۶ به عنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست در مباحث آب و خاک با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این آزمایشگاه مدت زمان ۱۰ سال است که دارای گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ در سطح استانی است و اکنون با توجه به یکپارچه سازی آزمایشگاه‌های معتمد اداره کل استاندارد در سراسر کشور به منظور اجرا و پیاده سازی و امکان اعطا و تمدید گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ در سطح ملی، سازمان تصمیم به دریافت استاندارد ملی ۱۷۰۲۵ را دارد.

مسئول فنی آزمایشگاه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه در این خصوص اقدامات اولیه شده است، تصریح کرد: تا پایان سال جاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان موفق به دریافت استاندارد ملی مذکور خواهد شد و پس از آن سازمان می‌تواند با سایر آزمایشگاه‌های معتمد استاندارد در سطح کشور همکاری داشته باشد و همچنین در زمینه‌های تخصصی اقدام به اعطای مدرک در سطح ملی کند.

تقی پور در خصوص جزئیات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ گفت: استاندارد بین المللی ایزو ۱۷۰۲۵ الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمون‌ها یا کالیبراسیون و همچنین نمونه برداری را مشخص می‌کند به این معنا که روش‌های استاندارد و غیراستاندارد و روش‌های توسعه یافته توسط آزمایشگاه که در اجرای آزمون و کالیبراسیون مورد استفاده قرار می‌گیرند را پوشش می‌دهد.کد محتوا 19389

برچسب ها