آیت الله ‎صانعی بازمانده مکتب‌ فقهی اصفهان بود

شهردار اصفهان گفت: آیت الله صانعی بزرگمردی آزاد اندیش بود که آثار و اندیشه‌هایش میراثی برای دین‌باوران و آزاد اندیشان است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قدرت‌الله نوروزی در صفحه شخصی خود در توئیتی نوشت: «آیت الله ‎صانعی بازمانده مکتب فقهی اصفهان بود. رویکرد نو اندیشانه وی در تبیین احکام شرعی منطبق با ضرورت‌های عصر، همواره چراغ راه کسانی است که می‌کوشند پاسخ درخور به پرسش‌های روز جامعه‌دینی دهند. او بزرگ‌مردی آزاد اندیش بود که آثار و اندیشه‌هایش میراثی برای دین‌باوران و آزاد اندیشان است."  کد محتوا 19383

برچسب ها