آمار و اطلاعات صحیح اساسی‌ترین زیر بنای نظام برنامه‌ریزی

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: یکی از عوامل اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت در هر سازمانی آمار و اطلاعات صحیح و بهنگام محسوب می‌شود و از اساسی‌ترین زیربناهای هر نظام برنامه‌ریزی و اجرایی بشمار می‌رود.

حسین امیری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: امروزه تهیه آمار و اطلاعات صحیح و قابل استناد و استفاده از آن در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان به عنوان سرمایه اولیه تولید دانش مراکز مطالعاتی محسوب می‌شود و تأثیری بسیار و جایگاهی ویژه در تولید محصولات تحقیقاتی و گزارش‌های مدیریتی بر عهده دارد.

وی افزود: با در دست داشتن آمار کافی، دقیق و بهنگام، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه امکان‌پذیر می‌شود.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان ادامه داد: تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای رسیدن به این اهداف نیازمند شناخت و بررسی وضعیت انواع شاخص‌هاست.

وی با اشاره به لزوم مدیریت صحیح اطلاعات، تصریح کرد: مدیریت صحیح اطلاعات به عنوان ابزار گردآوری، پردازش و تحلیل داده‌هاست و استفاده دقیق علمی و بهنگام از اطلاعات موجب دسترسی مدیران به این شاخص‌ها و متغیرها شده که در نتیجه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری صحیح و بموقع را فراهم می‌آورد.

امیری آمار و اطلاعات را مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، حال و برنامه ریزی برای آینده دانست و گفت: یکی از عوامل اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت در هر سازمانی داشتن آمار و اطلاعات صحیح و بهنگام محسوب می‌شود و از اساسی‌ترین زیربناهای هر نظام برنامه‌ریزی و اجرایی بشمار می‌رود از همین رو ایجاد نظام آمار و اطلاعات و نشر آن از مهمترین فعالیت‌ها در این زمینه بوده که باعث ایجاد شناخت مسائل، دقت در تصمیم گیری ها، افزایش توانمندی‌ها، پاسخگویی و شفافیت و ارائه خدمات بهتر می‌شود.

وی ادامه داد: معاونت خدمات شهری با توجه به لزوم ایجاد یک منبع دقیق از آمار و اطلاعات مجموعه خدمات شهری، مدیریت‌ها و سازمان‌های تابعه که شامل اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری، مدیریت بهینه‌سازی، مدیریت انهار و سازمان‌های آتش نشانی، خدمات موتوری، ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی، پارک‌ها و فضای سبز، زیباسازی، آرامستان‌ها و پسماند است؛ از سال ۱۳۹۷ اقدام به تهیه آمار پایه معاونت خدمات شهری کرده است.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به آمارنامه سال ۱۳۹۸ این معاونت، گفت: این آمارنامه که به عنوان دومین آمارنامه تخصصی این معاونت محسوب می‌شود در ۷۹ صفحه تنظیم شده و منبعی قابل استناد به منظور برنامه‌ریزی‌های آتی مدیریت شهری، شامل آمار و اطلاعات عملکرد یک ساله گذشته واحدها و زیر مجموعه‌های معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان است.

وی روند مقایسه‌ای سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل را از موارد اضافه شده به آمارنامه حاضر دانست و تصریح کرد: مقایسه بین سال‌های مختلف می‌تواند در درک بهتر داده‌ها و اطلاعات، تحلیل و تصمیم گیری‌های صحیح اثر بخش باشد.کد محتوا 19357

برچسب ها