افتتاح نخستین دفتر نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو - ایران در یزد

نخستین دفتر نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو - ایران در یزد افتتاح شد.

به گزارش ايمنا ، این دفتر با هدف شناسایی شخصیت‌ها، پیگیری ظرفیت‌های فرهنگی- هنری و تمدنی استان یزد برای ثبت در عرصه جهانی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و فعالیت در عرصه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی راه اندازی شده است.

به گفته حجت الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران حفظ فرهنگ‌های مختلف از آرمان‌ها و اهداف سازمان یونسکو به شمار می‌رود و ایران با قابلیت‌های مهم و ارزشمند خود در زمینه‌های علمی، فرهنگی و آموزشی همواره در بین کشورهای عضو این سازمان سرآمد است و می‌تواند بسیاری از منافع خود را در این سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی پی‌گیری کند.

وی بر بهره‌گیری از این سازمان در جهت تحقق اهداف خود در شناسایی و معرفی توانمندی‌های کشور در زمینه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی- هنری تاکید کرد و افزود: باید ظرفیت‌های بالای استان یزد در حوزه فرهنگی و تمدنی با استفاده از این سازمان به بشریت معرفی شود.کد محتوا 19259

برچسب ها