سند راهبردی مناسب‌سازی فضاهای شهری برای شهروندان با شرایط خاص

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: سند راهبردی مناسب‌سازی فضاهای شهری برای شهروندان با شرایط خاص به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت شهرسازی و معماری و معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری و منطقه‌ای دانشگاه هنرمورد پژوهش قرارگرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: روند توسعه بی‌سابقه شهرنشینی، نداشتن کفایت سیستم‌های موجود مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک منجر به افزایش حجم ترافیک و تراکم در خیابان‌های شهری، افزایش قابل توجه زمان جا به جایی، کاهش ایمنی و افزایش تصادفات، آلودگی هوا و صدا و اثرات نامطلوب زیست‌محیطی گشته است.

وی افزود: در سالیان اخیر با گسترش استفاده از خودروهای شخصی در شبکه معابر کلانشهرها و افزایش حجم ترافیک و تراکم خودرو در مراکز شهری لزوم توجه به گزینه‌های مختلف برای رفع این مشکل بیش از پیش شده یکی از گزینه‌هایی که برای رفع این مشکل مورد توجه برنامه‌ریزان شهری قرار گرفته توسعه حمل‌ونقل محور است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: پژوهش سند راهبردی مناسب‌سازی فضاهای شهری برای شهروندان با شرایط خاص(جانبازان، معلولین و سایر افراد کم توان جسمی-حرکتی) بر آن است تا با توجه به رویکرد توسعه حمل‌ونقل محور به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های مشکلات ناشی از ترافیک و تراکم شهری، مکان‌یابی TOD های جدید برای کلانشهرها به منظور کاهش حجم ترافیک در مرکز شهر را هدف قرار دهد؛ به این منظور با شناسایی معیارها و شاخص‌های تأثیرگذار در موفقیت TOD با استفاده از دو روش و کمک گرفتن از GIS شهری مکان‌های مستعد توسعه حمل‌ونقل محور شناسایی شد.

وی گفت: در روش نخست (روش SMCA) هشت معیار مؤثر در موفقیت TOD شامل تراکم جمعیت، تراکم تجاری و کسب و کار، تنوع کاربری زمین، اختلاط کاربری مسکونی با دیگر کاربری‌ها، تراکم تقاطع، ظرفیت مسافربری ایستگاه، تبادل با مسیرهای مختلف از همان نوع حمل‌ونقل و تبادل با دیگر مدهای حمل‌ونقل در محدوده همسایگی (به فاصله ۸۰۰ متر) ایستگاه‌های قطار شهری با انجام تحلیل‌های مکانی محاسبه شد و با در نظر گرفتن درجه اهمیت معیارها شاخص TOD برای تمام حوزه‌های ایستگاهی به دست آمد.

نصوحی افزود: در روش دوم دو شاخص سطح خدمت ایستگاه و شاخص مسافر _ کیلومتر جابجا شده در شبکه به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر در موفقیت TOD برای ایستگاه‌های قطار شهری محاسبه و امتیاز هر ایستگاه در تعیین اولویت و ارزش‌گذاری نهایی هر حوزه ایستگاهی بر مبنای این شاخص‌ها به دست آمد و در نهایت مقایسه‌ای بین نتایج این دو روش صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برای ارزیابی کارایی این پژوهش مطالعه موردی بر روی شهر اصفهان انجام شد و شاخص‌های بیان شده در دو روش برای ۲۱ ایستگاه قطار شهری اصفهان محاسبه شد و نتایج به دست آمده از این پژوهش بیان‌گر این است که حوزه‌های ایستگاهی آزادی و کاوه مستعدترین مکان‌ها برای توسعه حمل‌ونقل محور در شهر اصفهان است.کد محتوا 19194

برچسب ها