پرداخت یارانه صرفه جویی سوخت طرح‌های مترویی به کلانشهرها

مدیر کل دفتر حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: یارانه حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت طرح های مترویی به کلانشهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز پرداخت شد.

به گزارش ايمنا و به نقل از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، ‌مرضیه شاه محمدی با بیان این مطلب گفت: برای افزایش جایجایی مسافر مترویی از سال ۱۳۹۶در کلانشهرهای کشور، ۱۶۴۰ میلیارد ریال طی دو مرحله مربوط به ورود ۳۰۱ دستگاه واگن به متروی تهران، ۲۸.۷ میلیارد ریال به متروی مشهد بابت ورود ۱۰۰ دستگاه واگن، ۳.۸ میلیارد ریال به متروی تبریز بابت ورود ۷۰ دستگاه واگن، ۱۷.۸ میلیارد ریال به متروی اصفهان بابت ورود  ۷۵ دستگاه واگن و ۲۴.۳ میلیارد ریال به متروی شیراز بابت ورود ۴۰ دستگاه واگن پرداخت شده است.

وی افزود: وزارت نفت ۲۴۳.۷میلیارد ریال برای متروی شیراز، ۸.۱ میلیارد ریال برای متروی تبریز و ۷۷.۹ میلیارد ریال برای متروی مشهد را تایید کرده که دردست اقدام جهت پرداخت به این شهرها است.

مدیر کل دفتر حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  درخصوص سابقه این موضوع اظهار کرد: با توجه به اینکه توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش مصرف سوخت است، جلسات متعددی از سال ۱۳۹۳ فیمابین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برای محاسبه مقدار صرفه جویی حاصله به ازای هر نفر سفر مترویی تشکیل شید و در نهایت طی مصوبه هشت خرداد سال ۹۶ شورای اقتصاد رقم ۹.۸ سنت به ازای صرفه جویی ناشی از افزایش هر سفر اضافی در سامانه های حمل و نقل ریلی شهری برای کلان شهرهای کشور و بازپرداخت سرمایه گذاری به ازای صرفه جویی محقق شده پس از آغاز به کار واگن های جدید به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: مبنای آغاز طرح سال ۱۳۹۶ است و در سال های بعدی به ازاء هر سفر اضافه شده به سیستم مترویی نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ به عنوان سال پایه، مبلغ بازپرداخت محاسبه و به قطار شهری مربوطه پرداخت خواهد شد.

شاه محمدی افزود: حداکثر بازپرداخت به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی در تهران یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار طی ۱۰ سال تا پایان سال ۱۴۰۹ و برای مجموع سایر کلانشهرها مبلغ یک میلیاردو ۱۸۲ میلیون و ۹۱۰ هزار دلار  طی ۱۵ سال تا پایان سال ۱۴۱۴ است.

وی گفت: با توجه به امضاء قراردادهای پرداخت یارانه صرفه جویی مصرف سوخت فیمابین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان های قطار شهری کشور، کاربرگ های مرتبط با آمار تعداد مسافر مترویی ناشی از ورود ناوگان جدید مترویی توسط هر یک از قطار شهری ها تنظیم و به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ارسال و پس از صحه گذاری و تایید کاربرگ ها توسط وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص اعتبار به سازمان هدفمندسازی یارانه ها جهت واریز مبالغ به حساب سرمایه گذاران از طریق شرکت ملی نفت ایران اقدام می کند.کد محتوا 18807

برچسب ها